Werkzaamheden Spoorlaan

Het busstation, stationsplein en de Spoorlaan worden vernieuwd. In december 2018 is het een groene, duurzame omgeving waar plaats is voor voetgangers, fietsers, auto- en busverkeer.

Het busstation, stationsplein en de Spoorlaan worden vernieuwd. In december 2018 is het een groene, duurzame omgeving waar plaats is voor voetgangers, fietsers, auto- en busverkeer.

Sloop Tilburion
Het nieuwe busstation aan de Spoorlaan is in december 2018 klaar. Hiervoor moet het appartementencomplex Tilburion wijken. Op donderdag 1 maart geeft wethouder Berend de Vries het startsein voor de grote sloop. de afgelopen weken werd het pand langzaam ontmanteld. De sloop van Tilburion verloopt circulair, wat betekent dat het beton voor 90% wordt teruggewonnen als bouwstof.

Bomenkap en wegwerkzaamheden
Vanaf week 7 vinden voorbereidende werkzaamheden plaats op de Spoorlaan. Nutsvoorzieningen worden vernieuwd en omgelegd, er worden alternatieve rijbanen aangelegd en bomen gekapt. Voor deze bomen komt veel groen terug in de plaats. In het nieuwe ontwerp is veel ruimte voor groen. Zowel op de grond, in vakken, als voor bomen en groene daken op de nieuwe fietsenstallingen.

Planning
Voor meer informatie over de werkzaamheden tot aan december 2018 kun je terecht op de bouwapp van de aannemer BAM. Zoek op ‘BAM Projecten’ in je App- of Playstore en selecteer Spoorlaan Tilburg.