Abonnement

Met 1 abonnement parkeren bij alle parkeerterreinen in de Spoorzone!

Met een abonnement kan op alle parkeerterreinen in de Spoorzone te Tilburg geparkeerd worden. Een abonnement is dus niet voor een specifieke locatie, maar te gebruiken voor het gehele gebied. Op deze wijze kan er zo flexibel mogelijk worden omgegaan met het aantal beschikbare parkeerplekken in gebied Spoorzone. Wel zijn er enkele type abonnementen: 

  • 24/7 abonnement 
  • Avond/weekend abonnement 
  • Office abonnement 

24/7 abonnement

Dit abonnement kost €50,- per maand is na 3 maanden maandelijks opzegbaar. Per (woon)adres kunnen 2 abonnementen worden afgenomen, maar voor het tweede abonnement per adres geldt dat dit eenzijdig kan worden opgezegd, wanneer de parkeerdruk te hoog wordt. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle bewoners een abonnement kunnen afsluiten. Een abonnement wordt aangevraagd en verstrekt per adres en niet per kenteken. Voor bedrijven geldt dat elke medewerker 1 abonnement mag afnemen.Dit abonnement is alleen bedoeld voor bewoners van Clarissenhof of bedrijven in de Spoorzone.

Avond/weekend abonnement 

Voor bewoners die alleen in de avonden en in het weekend gebruik maken van een parkeerplaats kunnen een avond/weekend abonnement aanvragen. De kosten hiervoor zijn €30,- per maand en je kan het abonnement na drie maanden maandelijks opzegbaar. Het abonnement is geldig op doordeweekse dagen van 18:00 t/m 09:00 en vanaf vrijdag 18:00 t/m maandag 09:00. Dit abonnement is alleen bedoeld voor bewoners van Clarissenhof of bedrijven in de Spoorzone.

Office abonnement 

Voor medewerkers die alleen doordeweeks parkeren kunnen een office abonnement afnemen. De kosten hiervoor zijn €40,- per maand en je kan het abonnement na drie maanden maandelijks opzegbaar. Het abonnement is geldig van maandag t/m vrijdag van 08:00 t/m 19:00. Het is mogelijk om meer passen dan abonnementen te hebben en dus een abonnement te delen. Alleen bedrijven op de Burgemeester Brokxlaan komen momenteel in aanmerking voor een Office abonnement. De bedrijfspanden rechts van P1 behoren niet meer tot de Spoorzone. Deze medewerkers komen daarom niet in aanmerking voor dit abonnement. 

De toegang wordt verkregen door een pas en een toegangscode. Beide middelen kunnen gebruikt worden om de slagboom te openen.